Forsikringer til andelsboligforeninger

Det kan have alvorlige konsekvenser hvis man ikke har de nødvendige forsikringer når man driver en andelsboligforening. Der er forskel på hvilke forsikringer man skal have afhængigt af om man er lejer eller andelshaver.

Der er flere relevanter forsikringer:

  • Ejendomsforsikring
  • Arbejdsskadeforsikring
  • Ansvarsforsikring for bestyrelsen
  • Besvigelsesforsikring
  • Netbanksforsikring

Ejendomsforsikring

En ejendomsforsikring dækker mod skader på andelsforeningens ejendom som for eksempel brand, stormskade, svamp eller lignende.

Forskellige forsikringsselskaber kan have forskellige dækninger, men de typiske standarddækninger er brand, husejeransvar, kortslutning, svamp- og insektsskade, og huslejetab.

Arbejdsskadeforsikring

Hvis der er nogle ansatte i andelsforeningen, så er det lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring. Hvis andelsforeningens medlemmer laver frivilligt arbejde for foreningen, så skal foreningen også have en forsikring for at eventulle skader som medlemmerne får under det frivillige arbejde er dækket.

Ansvarsforsikring

Medlemmerne i bestyrelsen kan træffe nogle beslutninger der kan medføre økonomiske tab. Bestyrelsen kan i nogle tilfælde blive erstatningspligtige. En ansvarsforsikring for bestyrelsen kan dække det erstatningsansvar.

Besvigelsesforsikring

En besvigelsesforening dækker i det tilfælde hvor et bestyrelsesmedlem handler svigtagtigt med foreningens midler.

Netbanksforsikring

En netbanksforsikring dækker det tab som erhvervsdrivende har som følge af netbanksindbrud. Forbrugere er i følge loven dækket af tab som følge af netbanskindbrud, da banken skal erstatte tabet. Men det er ikke tilfældet for erhvervsdrivende. Derfor er det en god idé at kontrollere om foreningen af forsikringsselskabet anses som forbruger eller erhvervsdrivende.

Tjek forsikringerne

For at være sikre på at andelsforeningen har de rigtige forsikringer, så er det en god idé at lave et årligt tjek. Både for at se om man kan spare penge ved at skifte forsikringsselskab eller om man har de nødvendige forsikringer.

Udover forsikringer til andelsforeningen, så er det også en god idé som forbruger at sammenligne priser og finde den billigste bilforsikring, ulykkesforsikring, eller indboforsikring.